Tłumaczenia techniczne: mechanika - j. angielski

mechanika

Zapraszam inżynierów-mechaników, ale też innych branż, którzy mają problemy ze zrozumieniem trudnego języka technicznego angielskiego mechaniki lub przełożenia swojej wiedzy na język angielski w tymże zakresie. Tłumaczę też na żywo.

Tłumaczę dokumentację techniczną, dokumentację technologiczną, dokumentację wdrożeniową, etc., wzory, opisy zarówno z wydruków, jak i ze słuchu (np. prezentacje video). A może potrzebny dobrze przetłumaczony np. wykład z zasady Hamiltona... Zakres jest szeroki, więc zapraszam do kontaktu w celu dowiedzenia się więcej.

Tłumaczenia: język angielski; opcje na inne języki

  • angielski -> polski -> tak
  • angielski -> niderlandzki -> tak
  • polski -> angielski -> -> tak
  • niderlandzki -> angielski -> tak