Referencje

Referencje przy kontakcie osobistym.

Portfolio

Wykonywalem tłumaczenia dla różnych branż: petrochemicznej (stałe tłumaczenia w rafinerii), elektrotechnicznej (m.in. produkcja ferrytów), przemysłu rolno-spożywczego, przemysłu tekstylnego (technologie produkcji tkanin, dzianin).

Oprócz zleceń stałych tłumaczyłem rozmowy biznesowe, oferty handlowe, sprawy sądowe na żywo, orzeczenia sądów, itp. Okazjonalnie tłumaczyłem również konferencje i wykłady (m.in. dla Penn State University) na żywo.